Connect with us

Hi, what are you looking for?

Visi Misi

Visi : “Menjadi Badan Zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional.”

Misi :

  1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
  2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
  3. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
  4. Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.